Zaak mw Trudi Verstegen

Trudi Verstegen maakt van vechtscheiding wereldoorlog 3.

Alle donateurs bedankt voor het doneren aan de inmiddels beëindigde actie t.b.v. “Trudi Verstegen”.
Achteraf is gebleken dat de noodzaak, waarvoor deze actie is opgezet niet
zo in elkaar stak als ons verteld is.

update 01-09-2020:

Naar aanleiding van de op totaal misplaatste achterdocht gebaseerde regelrechte
haat zaai acties door mw Verstegen zelf over wdw richting doneeractie.nl
heeft doneeractie.nl uiteindelijk besloten alle donaties rechtstreeks terug te storten aan alle donateurs.
Dat is de correcte volgorde, alle andere voorstellingen van zaken zijn dus niet correct.
Mocht u alsnog Trudi Verstegen willen ondersteunen dan kan dat via haar eigen website en doneer actie.

Ondertussen zien we ons genoodzaakt u zelfs te waarschuwen voor de uitermate
rancuneuze en haat zaaiende mw Verstegen die niets en niemand ontziet die in haar beleving in de weg staat.

Naast een gevaar voor zichzelf is zij daarmee een nachtmerrie voor de samenleving, waardoor wij het als onze verantwoording hebben gezien officieel aangifte te doen tegen mw Verstegen en haar handlanger vanwege bedreiging en de laster en haat campagnes die zij zowel zelf uitvoert als door ene ‘Faraaz Janangier’ (!) laat uitvoeren.
Het is werkelijk buiten alle denkbare proporties te moeten beseffen dat er überhaupt mensen bestaan die een spontane hulpactie, van in dit geval onze kant, weten te transformeren tot ‘criminele organisatie’, waarbij werkelijk tot de laatste sprank fatsoen alles wordt opgeofferd aan de volledig overheersende zucht naar geld en macht.

Wilt u weesdeweerstand helpen dmv een donatie om nog meer weerstand te bieden tegen
de snode plannen van de elite dan kan dat via onze website weesdeweerstand.nl

Binnenkort een uitgebreid en gedetailleerd verslag van de feiten, waarbij ook het wederhoor aan bod zal komen.