saveusnow.nl

Deze site wordt door weesdeweerstand.nl gebruikt voor derden die zij op geheel vrijwillige basis zonder enige vorm van winstbejag ondersteunt in diverse maatschappelijke problemen ontstaan (mede) door de huidige lockdown situatie.

We stellen deze pagina’s beschikbaar om aandacht voor hen te vragen daar zij daar zelf meestal niet de middelen voor hebben.

Klik hier voor info mbt de zaak mw Trudi Verstegen

Klik hier voor de site van weesdeweerstand